slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider

Proiect MNCR Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu

Proiect MNCR

Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria

 

  • Personalitate complexă a ştiinţei şi culturii româneşti, actant și martor al istoriei secolului al XX-lea, traversând cu dârzenie neclintită șapte regimuri sub vicisitudini greu de perceput astăzi, și cu atâta amar suportate de către cei implicați, solid spirit enciclopedic, având contribuții majore în diverse domenii, de la pedagogie (pusă de el pentru prima dată pe baze militante, în slujba ridicării Neamului prin învățătură), la filosofie, istorie, istoria bisericii, organizarea învățământului național pe baze noi, publicistică militantă și culturală, activitate politică etc., Onisifor Ghibu a făcut parte dintre membrii Generaţiei de Aur care au trăit și luptat în efervescenţa creatoare a epocii de prefigurare şi apoi de înfăptuire a Unităţii Naţionale la 1 Decembrie 1918, numărându-se printre Corifeii Marii Uniri.
  • Lansat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) își propune cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale.
  • Un bun prilej este oferit în anul 2023 de împlinirea a 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu (31 mai 1883). Cu această ocazie, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni realizează, în cursul lunilor mai și iunie, mai multe manifestări aniversare publice (evocări, comunicări, prezentări de materiale video, expoziții, emiterea și distribuirea diplomelor aniversare etc.), prin colaborarea cu partenerii din proiect: Biblioteca Metropolitană, București; Muzeul „Casa Mureșenilor”, Brașov; Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov ș.a.

 

          Proiect MNCR

Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea operei edite - Ghibu_Digital Proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea operei edite – Ghibu_Digital” este realizat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) și are ca obiectiv digitizarea sistematică a operei edite a lui Onisifor Ghibu, ca și reunirea într-o singură sursă a publicațiilor deja digitizate. Aceasta însumează circa 100 de cărți și broșuri și circa 1500 de studii și articole, publicate în volume, ziare și reviste. Este vorba de opera antumă (1903-1944) și de cea postumă (1974-2009).

Diseminate în diverse biblioteci și colecții, aceste publicații sunt în prezent parțial accesibile în formatul digital care asigură accesul optim. Digitizarea începe cu publicațiile din Biblioteca Onisifor Ghibu, aflate în colecția doamnei Irene Cristescu din București, strănepoata savantului; domnia sa a acceptat cu multă amabilitate colaborarea în proiect și ne-a pus cu solicitudine la dispoziție volumele și broșurile respective, multe dintre ele greu de găsit și având dedicațiile, adnotările și chiar unele corecturi ale autorului. Exprimăm și cu această ocazie mulțumirile noastre doamnei Irene Cristescu.

Proiectul își propune, în cursul anului 2023, digitizarea și încărcarea pe o pagină web dedicată (în curs de realizare) a publicațiilor din Biblioteca Ghibu/Colecția Cristescu, însumând circa 100 de titluri și peste 7000 de pagini.

Pentru început, 27 de publicații (1300 pagini) sunt gata de încărcat pe pagina web a proiectului. Ele pot fi accesate și pe o altă pagină web, creată și administrată de doamna Irene Cristescu (http://onisiforghibu.ro/).

loading...