slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Avrigul și cărțile lui Gheorghe Lazăr recuperate de Onisifor Ghibu

Avrigul și cărțile lui Gheorghe Lazăr recuperate de Onisifor Ghibu.
Omagiere dublă la 200 și 140 de ani - septembrie 2023

 

Lansat în 2023 în cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe (MNCR), proiectul „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria” (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman) își propune cunoașterea detaliată și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei realizărilor sale, punerea în lumină a personalităților care i-au fost modele solide, definitorii, ca și a multiplelor legături și colaborări cu personalități din vremea sa etc. Anul 2023, declarat și la MNCR „Anul Onisifor Ghibu” este marcat de împlinirea a 140 de ani de la nașterea marelui savant (31 mai 1883).

În acest context larg și generos, MNCR continuă activitățile proiectului; în cursul lunii iulie s-a lucrat la digitizarea extinsă a publicațiilor lui Onisifor Ghibu, la configurarea paginii web a proiectului și la debutul încărcării conținutului, operațiuni aflate în curs, pagina web urmând a se lansa în luna octombrie.

În luna august a fost perfectat un protocol de colaborare între MNCR și Primăria Orașului Avrig și Muzeul Orășenesc Avrig,integrat în configurația obiectivelor proiectului MNCR menționat și al manifestărilor privind comemorarea marelui învățat și dascăl național, întemeietor de școală în limba română Gheorghe Lazăr, la 200 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Proiectul vizează digitizarea și valorificarea muzeală interactivă a colecției de cărți (12, dintre 3 coligate, rezultând 9 volume) care au făcut parte din biblioteca lui Gheorghe Lazăr, identificate de Onisifor Ghibu în Avrig la diverse persoane (1942-1943), unele dintre ele rude ale lui Gheorghe Lazăr; volumele au fost recuperate, iar în 1971 donate muzeului local în curs de organizare, inaugurat în 1979.Cărțile, în limbile latină, greacă, ebraică, germană au fost procurate de Gheorghe Lazăr, în bună parte, probabil în perioada studiilor sale la Universitatea din Viena; au fost tipărite în sec. al XVIII-lea și în primul deceniu al sec. al XIX-lea la Viena, Salzburg, Frankfurt/Main Tyrnavia etc.; poartă însemnările lui Onisifor Ghibu, datate 1942-1943, care le atestă proveniența din biblioteca lui Gheorghe Lazăr; unele au chiar semnătura acestuia din urmă.

Astfel că semnificația aparte a acestei colecții de carte veche se leagă de două personalități majore ale științei și culturii românești unite peste timp prin crez, preocupări științifice, afinități spirituale și simțire națională (Gheorghe Lazăr s-a numărat printre mentorii și modelele lui Onisifor Ghibu); aceste personalități beneficiază în 2023 de omagieri importante: 200 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Lazăr și 140 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu. Cărțile sunt expuse în prima sală a expoziției muzeului, rezervată lui Gheorghe Lazăr, nu au făcut până acum obiectul unor studii detaliate, iar publicul nu avea posibilitatea consultării, din motive impuse de conservarea bunurilor.

Prin colaborarea MNCR cu Muzeul Orășenesc Avrig (custode Maria Grancea)în perioada 16-19 august, muzeograful Corneliu Beldiman a efectuat scanarea integrală în premieră a celor 9 volume (total circa 3600 p.); în prezent materialul se procesează în vederea realizării unui produs editorial muzeal digital,destinat în special uzului marelui public, în două versiuni cu ISBN (Editura TechnoMedia, Sibiu): pe suport optic (DVD) și online, cuprinzând extrase extinse din sumarul volumelor, fișele acestora, alte date legate de personalitățile menționate etc. Produsul editorial este conceput pentru a fi accesabil de pe orice terminal digital, valențele interactive fiind asigurate optim prin folosirea iphonului/smartphonuluiîn fața exponatelor din sala muzeului.

Produsul editorial se va lansa în data de 16 septembrie la Avrig, cu ocazia lucrărilor sesiunii anuale de comunicări științifice din cadrul Școlii Academice „Gheorghe Lazăr”, organizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române (acad. Emilian M. Dobrescu), Primăria Orașului Avrig (primar Adrian Dumitru David) și Biblioteca Orășenească Avrig (Maria Grancea). O valorificare exhaustivă a datelor acumulate în urma documentării (publicarea integrală a versiunii digitale a volumelor) se va realiza în ediția a doua a publicației, care va apărea în această toamnă.

Corneliu Beldiman

loading...