slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Patrimoniul etnografic

    Patrimoniul etnografic administrat de MNCR este alcătuit din piese aparținând patrimoniului imobil: 2 construcții, monumente etnografice (o moară și un “găbănaș“ - spațiu de depozitare monocelular) și piese din patrimoniul mobil: piese individuale sau ansambluri de piese. Acesta a ajuns la un număr de 1.870 de înregistrări la sfârșitul anului 2009.
    Patrimoniul etnografic a rezultat în urma cercetărilor de teren efectuate de colectivul muzeului, în colaborare cu specialiști sau muzee din țară, în județele Covasna, Harghita, Brașov, Bistrița-Năsăud, Mureș, Bacău. Majoritatea pieselor au intrat în patrimoniul MNCR prin achiziționarea acestora de la persoane fizice, însă se înregistrează și un număr semnificativ de donații.
Cele mai importante cercetări etnografice au urmărit teme cum ar fi: păstoritul transhumant, oieritul din zona Covasnei, exploatarea tradițională a surselor de sare, interferențe etno-culturale româno-secuiești, portul popular din zona Harghitei. De asemenea, muzeul a realizat și cercetări monografice, la Vidacut, jud. Harghita, și la Poiana Sărată, comuna Oituz, jud. Bacău. 
    Achiziția pieselor etnografice s-a realizat urmărindu-se sprecificul cercetărilor etnografice tematice, în ultimii ani punându-se însă accent pe completarea și întregirea acestor “colecții“.
    Patrimoniul etnografic se împarte pe tipuri de obiecte, în funcție de materialul din care sunt ele confecționate: piese de lemn, piese ceramice, piese din sticlă, piese metalice, piese din lemn si metal, piese textile, dar și în funcție de utilitatea acestora: unelte de câmp, unelte folosite în gospodărie, mijloace de transport, piese folosite în cadrul unor obiceiuri și tradiții populare, piese de păstorit, mobilier, textile de interior, port popular etc.

loading...