slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Conservarea și restaurarea Patrimoniului

Pentru a păstra în condiții optime patrimoniul administrat pe o perioadă lungă de timp, muzeul are datoria de a conserva și restaura piesele mobile și imobile. Astfel, eforturile sunt concentrate pe a conserva preventiv toate piesele care intră în patrimoniul muzeului, pentru a le asigura condiții de păstrare potrivite tipului și materialului din care piesele sunt confecționate, respectând limitele prevăzute de lege.
Conservarea preventivă este un ansamblu de activități cu caracter permanent, având ca scop contracararea acțiunii tuturor factorilor care intervin în mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile. 
Astfel, periodic se aplică tratamente curativo-profilactice asupra pieselor din lemn, protejându-le de atacul cariilor și a altor dăunători biologici. Aceste tratamente se aplică și asupra părților din lemn ale construcțiilor administrate de MNCR, cum ar fi Casa Memorială “Romulus Cioflec“, cum ar fi bârnele aflate la vedere, neprotejate de tencuială. 
Piesele textile sunt curățate periodic, aerisite și sunt protejate de atacul moliilor și a altor dăunători.  
Pentru a preveni orice altă deteriorare, și pentru a conserva piesele în starea actuală, se asigură condițiile prevăzute de lege în toate depozitele și spațiile expoziționale administrate de muzeu, în special cele de temperatură și umiditate.       
Conservarea curativă este un ansamblu de măsuri menite să contracareze efectele degradărilor fizice, chimice și biologice asupra bunurilor culturale mobile. 
Restaurarea este o intervenție competentă cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original și din semnificația inițială a obiectului asupra căruia se intervine. 
Atât conservarea curativă cât și restaurarea pot fi efectuate numai de un restaurator acreditat, în laboratoare special amenajate și acreditate.   
Muzeul nu are momentan un restaurator acreditat și nici nu dispune de un laborator de restaurare specializat, motiv pentru care orice intervenții de acest fel asupra pieselor din patrimoniul nostru sunt realizate de laboratoare autorizate din țară, respectându-se prevederile legale în vigoare. 
Până în acest moment muzeul a restaurat 853 de piese etnografice, arheologice și istorice. Restaurarea acestora a depins de disponibilitatea laboratoarelor specializate, de fondurile alocate acestor activități, dar și de stadiul patrimoniului, puține piese putând fi restaurate sau necesitând restaurare.      

 


Poze cu piese înainte și după restaurare:
loading...