slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Patrimoniul arheologic

    Patrimoniul arheologic administrat de MNCR este alcătuit din piese individuale și vestigii fragmentare provenite din cercetările de teren derulate de colectivul muzeului, uneori în colaborare cu alte muzee, în județele Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud. Acesta a ajuns la un număr de 14.666 de înregistrări la sfârșitul anului 2009. 
    Cele mai importante puncte de proveniență: “Cetatea Zânelor“ ““ Covasna; Olteni ““ “Cariera de nisip“, jud. Covasna; Zoltan “Nisipărie“, jud. Covasna; Păuleni Ciuc-Cimortan, “Dâmbul Cetății“, jud. Harghita; “Băile Figa“ ““ Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.  
    Piesele individuale se împart în vase și obiecte ceramice, piese metalice, piese din piatră, piese din os și corn și piese de lemn.
    Momentan aceste piese sunt grupate pe situri arheologice, iar în cadrul acestora pe categorii de obiecte, după natura lor.
    Patrimoniul arheologic administrat de MNCR este în continuă creștere, ritmul fiind aproape constant, datorită regularității cercetărilor arheologice de teren, sistematice sau preventive.
    Printre cele mai importante vestigii arheologice din patrimoniul administrat de  MNCR le putem aminti pe cele din perioada epocii cuprului aparținând culturii Cucuteni ““ Ariușd (mil. V-IV î. Hr.), perioada epocii bronzului mijlociu, aparținând culturilor Costișa ““ Ciomortan și Wietenberg (mil. II î. Hr) și din perioada dacică (mil. I a. Hr. ““ mil I d. Hr.).
    O serie de vestigii foarte valoroase din punct de vedere științific au fost descoperite la “Băile Figa“ ““ Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, punându-se astfel bazele unei colecții de lemn arheologic, datând din perioada bronzului mijlociu.
 
loading...