slide3 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

CV Baubec-Felea Ioana-Cristina

INFORMAŢII PERSONALE

Nume: BAUBEC-FELEA                                    

Prenume: IOANA CRISTINA

 

 

 

Telefon: 0267314139

e-mail:  feleacristina@gmail.com

Naţionalitatea: Română 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 

 

Muzeograf  Gr. I A, cu atribuţii în domeniul marketingului muzeal, relaţiilor  publice şi pedagogiei muzeale.

 

Din aprilie 2009 - prezent, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

Secţia: Secţia de relaţii publice, marketing şi pedagogie muzeală, din cadrul  Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Membru în Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (din anul 2013).

Coordonator compartiment de Relaţii cu Publicul, în cadrul secţiei de „Cercetare , Conservare, Valorificare Patrimoniu, Compartiment Relaţii cu Publicul”,  din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni ( din anul 2014).

 

 

Tipul activitate:

       - organizarea şi coordonare activităţii departamentului Relaţii cu Publicul.

       -activităţi de marketing - oferirea de produse şi servicii către public şi promovarea produselor/ se

rviciilor muzeului.

       - elaborarea de planuri anuale şi multianuale de activităţi.

        - asigurarea vizibilităţii muzeului pe toate canalele de comunicare.

        -administrarea paginilor de internet şi implementarea procesului de comunicare cu grupurile ţintă.

         -identificarea surselor de finanţare extrabugetare , formularea cererilor de finanţare pentru proiecte culturale din fonduri extrabugetare, redactarea şi implementarea proiectelor culturale din fonduri extrabugetare.

      - realizarea expoziţiilor temporare

.

      -dezvoltarea de colaborări şi parteneriate cu alte organizaţii implicate în satisfacerea  nevoilor socio- culturale ale comunităţii.

- mediatizarea tuturor acţiunilor culturale ale muzeului, monitorizarea presei de specialitate şi întocmirea dosarului de presă;

- realizarea unui marketing muzeal, adaptat fiecărui tip de acţiune, pentru susţinerea financiară a întregului program cultural, prin stabilirea unor contracte anuale şi a unor parteneriate pe termen lung;

- realizarea unei cercetări sociologice, având ca ţintă publicul de diverse categorii şi vârste, pentru întocmirea unei radiografii psiho-sociale a vizitatorilor, în vederea stabilirii unor noi modalităţi de atragere a publicului, care să ţină seama de necesităţile şi dorinţele sale spirituale;

-asigurarea ghidajului de specialitate într-una din limbile:  română, engleză;

-managementul proiectelor culturale , prin elaborarea de proiecte culturale în vederea obţinerii de fonduri de la consilii judeţene, primării, organizaţii de cultură naţionale şi internaţionale, UE.

-atragerea de fonduri extra

bugetare prin campanii de atragerea de sponsorizări.

-organizarea de colocvii, seminarii , asigurararea logisticii necesare

( cazare participanţi, servicii de masă, transport, echipamente săli, realizarea mapei evenimentului, invitaţii , materiale publicitare etc.).

       -organizarea şi coordonarea de ateliere creative, care se adresează copiilor, dar şi adulţilor (atelier de modelare manuală a lutului, atelier de pictură pe vase ceramice, atelier de quiling, atelier de încondeiat ouă, atelier origami, atelier cusatură şi de ţesătură, atelier de împletit brăţări, etc.).

 

Hotel Manager

 

2006-2008- Hotel Manager - Hotel Elizeu*** , Bucureşti

 

Tipul activitate:

-coordonarea activităţii hotelului ;

-verificarea zilnică a calităţii serviciilor prestate de societate către client (curăţenie  restaurant, camere, holuri, baruri)  ;

-promovarea hotelului în relaţia cu agenţiile de turism din ţară şi străinătate;                      

   

-încheierea de contracte cu agenţiile de turism, firme interne şi internaţionale;

-dezvoltarea strategiei de acţiune pentru atingerea obiectivelor companiei (dezvoltarea şi consolidarea poziţiei imaginii companiei pe piaţă , atragerea clienţilor, etc);

-analiza şi implementarea politicilor de preţuri şi servicii;

-analiza pieţei, competiţiei, nevoile clienţilor şi propunerea de activităţi corespunzătoare de marketing;            

            

-participarea la târguri de profil (Târgul de Turism al României 2007, 2008-stand de prezentare, Romexpo, Târgul Bucureştiului 2007, 2008, Parcul Izvor, Bucureşti) 

-stagii de pregătire profesională în Bulgaria, Grecia, Franţa

-participarea la conferinţe naţionale ale specialiştilor din domeniul turismului

 “HRB Expert- Forumul Ospitalităţii”                     

 

Front Desk manager - Hotel Elizeu

 

2003-2006- Front Desk manager - Hotel Elizeu***,  S.C Ştefan Trust SRL , Bucureşti

 

Tipul activitate:

-activitate  în Lanmark, ulterior Medallion (sisteme de gestiune din domeniul hotelier);  

-casier ;

-operare centrală telefonică;

-redactare rapoarte night-audit;

-facturare ;

-evidenţă contabilă primară ;

       -activitate marketing.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 1. 2003-2007- Master <Managementul resurselor şi activităţilor turistice>

Universitatea din Bucureşti/Facultatea de Geografie

Lucrare de master: ”Dezvoltarea durabilă a staţiunii turistice Covasna”

(Data absolvirii : 2004).

2. 1999-2003-Universitatea din  Bucureşti- Facultatea de Geografie

Secţia Geografia Turismului

Licenţiat  în Geografia Turismului

- conceperea de programe turistice;

- lansarea şi promovarea pachetelor de servicii turistice.

Lucrare de licenţă “Potenţialul turistic al staţiunii balneoclimaterice Covasna

(Data absolvirii: 2003).

3. 1995-1999-Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”, Sfântu-Gheorghe, Covasna

Secţia: Limbi străine-franceză-engleză

 

  Cursuri de perfecţionare

 1. „Managementul proiectelor culturale”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, în colaborare cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Arcuş, jud. Covasna, 10.08-13.08.2009.
 2. „Relaţii publice în instituţiile de cultură”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură,  23-25 martie 2010.
 3. „Blended learning pentru adolescenţi”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 26-30 septembrie 2011.
 4. „Expo-Design workshop-uri de arhitectură”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 22-25 octombrie 2012.
 5. Manager de proiect , “ Management integrat al patrimoniului imobil”, organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 14-25 octombrie 2013.
 6. Evaluator proiecte europene, curs ACREDITAT de CNFPA/ ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana,organizat de Avangarde Business Academy, 17-24 aprilie 2015.

  Domeniile de interes                

 1. Relaţii publice.
 2. Marketing.
 3. Educaţie muzeală.

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e)

Română 

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

   Discurs oral

 

Engleză

bun

bun

bun

bun

bun

 

 

 

 

 

 

Franceză

foarte bun

foarte bun

bun

bun

bun

 

Competenţe de comunicare

Competenţe de comunicare excelente ca urmare a ghidajelor în expoziţiile Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, precum şi ca urmare a conferinţelor publice şi a simpozioanelor.

Competenţe organizaţionale ca urmare a posturilor de conducere ocupate.

Competenţe pedagogice dobândite în urma activităţilor de educaţie muzeală.

Competenţe organizaţionale/manageriale

Am dezvoltat competenţe manageriale în cadrul unor cursuri de manager de proiect. Am manageriat proiectul “Digitizarea patrimoniului ecleziastic de la Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe” finanţat de AFCN. 

 

 

Competenţe informatice

 bune cunoştinţe în Microsoft Office™.

 

 Experienţă în domeniul evaluării :

 

 

1. Expert evaluator în cadrul comisiei de evaluare proiecte culturale pentru aria tematică Arte Vizuale, pentru Administraţia Fondului Cultural Naţional, aprilie-mai 2015.

1.Expert evaluator în cadrul comisiei de evaluare proiecte culturale pentru aria tematică Patrimoniu Cultural Naţional, pentru Administraţia Fondului Cultural Naţional, martie-aprilie 2014.

2. Expert evaluator în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru aria tematică Patrimoniu Cultural Naţional pentru Administraţia Fondului Cultural Naţional – în luna septembrie 2013.

3. Expert în cadrul comisiei de evaluare proiecte culturale  pentru aria tematică Patrimoniu Cultural Naţional pentru Administraţia Fondului Cultura Naţional, în perioada martie-aprilie 2013    

4. Expert în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru aria tematică activităţi muzeale pentru Administraţia Fondului Cultural Naţional, în perioada martie –aprilie 2012.

5.Evaluare proiecte pentru expoziţii temporarare şi proiecte de pedagogie muzeală pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” – Braşov, în perioada septembrie - noiembrie 2011.

6.Evaluare proiecte culturale  în cadrul comisiei de cultură din cadrul

 Consiliului Judeţean Covasna în aprilie 2011, aprilie 2015.

 

Activitate în domeniul publicării de articole în reviste de specialitate:

 

 1.Marketing şi educaţie în muzee, ediţia I, Editura „ASTRA Museum”,

 Sibiu , 2010. Articol „Proiectul cultural de pedagogie muzeală -Rainbow.Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la  voi!”, Andrea Deak, Cristina Felea

 2. Revista Muzeelor –The Romanian Journal of Museums, 2010-Museums for Social Harmony

Articol “ We arrive to you on the wings of the cultural Rainbow”, Andrea Deak, Cristina Felea

3.Angustia nr.14 , Editura Angustia , 2010

Articol „Proiectul cultural de pedagogie muzeală- Rainbow.Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi!”, Andrea Deak, Cristina Felea

4.Marketing şi educaţie în muzee , ediţia a II-a , Editura „ASTRA

 Museum”, Sibiu , 2011

 Articol “Meştereşte cu noi vara!, ediţia a II-a” , Andrea Deak, Cristina

 Felea

 Marketing şi educaţie în muzee , ediţia a II-a , Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2011

5.Marketing şi educaţie în muzee , ediţia a III-a , Editura „ASTRA

 Museum”, Sibiu , 2012

Articol “Împreună prin labirintul preistoric” , Andrea Deak, Cristina

 Felea

6. Angustia nr.16, Editura Angustia, 2012

Articol: Digitizarea colecţiei ecleziastice de la Catedrala Ortodoxădin Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Adela Kovács, Dan Buzea, Sebastian

 Pârvu, Cristina Ioana Felea, Florin Herţeg, Eugenia Filip.

Activitate în domeniul proiectelor culturale la nivel naţional:

 

Rainbow - Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi!

Scriere şi implementare proiect finanţat de către  AFCN în anul 2010

Oamenii sării: Tabără de arheologie experimentală, Beclean, Băile Figa, Jud. Bistriţa-Năsăud 10-20 august 2010 – Finanţare AFCN-2010

Tabăra de arheologie experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita , finanţare AFCN-2009

ARHE - GIS. Arheologie digitală şi spaţială - finanţare AFCN, 2011

Atinge Istoria-expoziţie pentru nevăzători, finanţat de AFCN,2012

Membru în echipa de proiect-scriere/elaborare proiect, management, implementare (coordonare ateliere creative, organizare activităţi etc.) şi evaluare.

Împreună prin labirintul preistoric, proiect adresat copiilor instituţionalizaţi din judeţul Covasna, finanţat de AFCN, 2012 (membru în echipa de proiect, coordonareateliere creative,promovare proiect, implementare, realizare raport final etc).

Expo-design, workshopuri de arhitectură pentru muzeografi, proiect cultural finanţat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, sesiunea II/2012 – aria tematică Formare profesională în domeniul culturii şi derulat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în parteneriat cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (membru în echipa de proiect cu rol de promovare, organizare expoziţie , participare cursuri).

Proiect de teatru muzeal “Patrimoniul o scenă pentru tineri”, coordonat de Asociaţia Transcena şi finanţat prin AFCN, membru în echipa de proiect cu rol în promovare, coordonare ateliere, coordonare activitate voluntari, montare piesă de teatru etc.)

 

Activitate în domeniul pedagogiei muzeale:

 

Programul „Tradiţie şi modernitate”, realizat în colaborare cu Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni” – coordonator  ateliere de etnografie şi arheologie, Campania „Bucură-te de Primăvara Ta!”, expoziţii ale elevilor în cadrul diverselor manifestări la nivel local.

Noaptea  Muzeelor” – coordonarea atelierelor creative şi a activităţilor organizate.

Zilele oraşului Sf. Gheorghe” – coordonarea atelierelor creative

 Proiect „Împreună prin labirintul preistoric” şi proiectul “Rainbow-alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi”, ateliere adresate copiilor instituţionalizaţi din judeţul Covasna.

          

Certificate profesionale

 1. Brevet de manager în activităţile turistice.
 2. Diplomă Manager de proiect.
 3. EVALUATOR PROIECTE EUROPENE, curs ACREDITAT de CNFPA/ ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.
loading...