slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

CV Dobreanu Ana

CURRICULUM VITAE

 

Informații personale

Nume / Prenume

Dobreanu, Ana

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

 

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

anadobreanu@gmail.com

 

 

Naționalitate(-tăți)

română

 

 

Data nașterii

 

 

 

Sex

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

 

 

Experiența profesională

06.2012- prezent – MNCR – MOMS, sef-secție.

03/2007 – 06.2012 - Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție „Al. I Cuza”

 București, lect. univ.

  01/93 – 02/2007  – Direcția Județeană Harghita a Arhivelor Naționale;1993-1997-

 arhivist, consilier IA; 1997-2007 director;

12/89 – 01/93  - Liceul economic Miercurea-Ciuc și Șc. Gen. 9 „Liviu Rebreanu”

Miercurea Ciuc, profesor.

07/87 – 12/89 – CJOP Harghita, profesor- instructor.

 09/84 –  06/87 - Șc. Gen. Plăieșii de Jos, Jud. Harghita, profesor.

09/77 – 06/79 - Șc. Gen. Viișoara, Șc. Gen. Bogdănești, și

Șc. Gen. Cornățel, Jud. Bacău, profesor suplinitor.

 

 

 

Perioada

   2012 -

Funcția sau postul ocupat

Șef-secție MOMS

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității secției

Numele și adresa angajatorului

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sf. Gheorghe, județul Covasna, str. Gábor Áron, nr. 16.

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

 

Cercetarea, salvarea, conservarea și valorificarea patrimoniului material și imaterial, mobil și imobil, din întregul areal al Carpaților Răsăriteni.

 

Educație și formare

 

 

 

 

2006 –   doctorand Universitatea Craiova

1994 – 1995 -curs de specializare arhivistică, S.N.P.A., București- certificat de

specialist în arhivistică;

1996 – 2000 -curs de specializare lb. și paleografia maghiară, Cluj-Napoca- certificat

de specialist lb. și paleografia maghiară;

1980 - 1984 -Universitatea București, Facultatea de Istorie- Filozofie-diplomă de licență

 specializarea filozofie-istorie.

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

                                                   maghiară

 

C2

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

C1

Utilizator

experimentat

Limba

                                                    franceză

 

A2

Utilizator

elementar

A2

Utilizator

elementar

A2

Utilizator

elementar

A1

Utilizator

elementar

A1

Utilizator

elementar

 

 

Competențe și abilități sociale

Abilități de comunicare și lucru în  echipă ,dobândite în anii de studiu, consolidate și dezvoltate în cadrul activităților  desfășurate; flexibilitate, transparență și toleranță.

 

 

Competențe și aptitudini organizatorice

Abilități de programare și organizare a activităților dobândite prin planificarea și organizarea muncii în calitate de profesor, director  de arhive județene, responsabil de program, director S.N.P.A., titular al cursului de limba documentelor și paleografie maghiară,  coordonator de practică paleografică pentru studenți; am colaborat la organizarea  de manifestări științifice la nivel național, zonal și local.

 

 

 

 

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

familiară cu programele Microsoft Office

 

 

 

 

 

Alte competențe și aptitudini

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Nu dețin.

 

 

Informații suplimentare

Autor de articole și studii

 

 

Anexă

Studii publicate

DESCARCARI
loading...