slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider

Volumul '''De la Dunăre - în jurul Peninsulei Balcanice, prin Italia - la Dunăre', 1911, de Romulus Cioflec

De curând, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a publicat volumul De la Dunăre - în jurul Peninsulei Balcanice, prin Italia - la Dunăre de Romulus Cioflec, text stabilit, introducere și note de Luminița Cornea.

În urma călătoriilor din țară sau străinătate, Romulus Cioflec își notează impresiile, publicând note de călătorie în diverse publicații ale vremii, iar în timp realizează adevărate memoriale de călătorie, precum volumele: Pe urmele Basarabiei... note şi impresii din revoluţia rusească (1927); Cutreierând Spania. Impresii de călătorie (1928); Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din voiajul unor salvaţi de la naufragiu de spărgătorul Krasin (1929).

Pe lângă aceste volume substanțiale, apreciate de critica literară, Romulus Cioflec a tipărit o serie de note de călătorie puțin cunoscute cititorilor de azi, fiind „pierdute” prin revistele îngălbenite de vreme ale primului sfert de secol XX. Asemenea publicații se mai găsesc astăzi doar în marile biblioteci, nici acolo în totalitate, cu numere lipsă sau deteriorate, greu lizibile.

Doamna prof.dr. Luminița Cornea, cercetător și istoric literar, colaboratoare a muzeului nostru este preocupată, în ultima perioadă, de cercetarea publicațiilor vechi în care Romulus Cioflec a publicat o serie de impresii / note de călătorie, în prima parte a activității lui ca publicist.

Volumul apărut de curând recuperează o parte din însemnările de călătorie tipărite de Romulus Cioflec în ziarul Românul din Arad, în anul 1911. Cele 29 de episoade tipărite în perioada mai-octombrie (una reluată în numărul de Crăciun) alcătuiesc un tot unitar cu titlul  De la Dunăre - în jurul Peninsulei Balcanice, prin Italia - la Dunăre. Ele apar în pagina intitulată „Litere- Arte-Știință”, mai puțin două dintre ele, aflate pe prima pagină a publicației Românul.

Aceste notele de călătorie au fost realizate de Romulus Cioflec la sfârșitul unei excursii organizate de prof.dr. Iosif Blaga cu elevii săi din clasa penultimă a liceului românesc „Andrei Șaguna” din Brașov. Excursia s-a desfășurat pe parcursul a patru săptămâni, în luna aprilie a anului 1911 (vacanța de Paști, plus o săptămână, înainte și alta, după). Participanții au fost 25 de elevi și zece intelectuali din Brașov, inclusiv profesori cu familiile lor, deci un grup de 35 de persoane (între care și scriitorul Romulus Cioflec, fost elev al profesorului Iosif Blaga).

Excursioniștii au plecat din Brașov cu trenul, au trecut granița la Predeal, au întrerupt la București (vizitând câteva obiective culturale), au continuat tot cu trenul la Constanța, apoi cu vaporul până în Grecia, cu alt vapor până în Italia, continuând cu trenul, au vizitat orașele importante ale Italiei, iar prin Fiurme, au plecat iarăși cu trenul spre Budapesta, de unde au luat direcția Brașovului.

Scriitorul Romulus Cioflec realizează episoadele – capitole din substanțialul text De la Dunăre - în jurul Peninsulei Balcanice, prin Italia - la Dunăre imediat după întoarcerea din călătorie; începând cu luna mai,când încep să apară în publicația Românul.

O adevărată surpriza a fost pentru  istoricul literar Luminița Cornea (desigur și pentru noi) descoperirea faptului că în excursia mai sus amintită a participat și viitorul mare poet Lucian Blaga, pe atunci elev în clasa a V-a de liceu. „După douăzeci și atâția de ani”, în 1945, poetul Lucian Blaga scria, în volumul autobiografic Hronicul și cântecul vârstelor (prima ediție în 1965), „cu entuziasm postum despre ceea ce vedeam și nu simțeam atunci” (Lucian Blaga, Opere, 6, Hronicul și cîntecul vîrstelor, ediție îngrijită de Dorli Blaga, București, Editura Minerva, 1979, pag. 109). În 16 pagini din acest volum (pag. 104-120), poetul rememorează toate etapele excursiei în Italia, cu menționarea întregului traseu, cu evocarea unor întâmplări, cu impresii etc. Poetul era în clasa a V-a de liceu, nu făcea parte din clasa profesorului Iosif Blaga, dar reușește să participe la excursie împreună cu familia unchiului său, despre care scrie cu mândrie: „Unchiul Iosif, în dragostea cu adevărat largă și caldă ce-o purta elevilor , obișnuia să organizeze, tot la câțiva ani, câte o călătorie în Italia” (pag. 105).

Desigur cele patru săptămâni de călătorie pe un traseu fabulos, nu numai pentru vremea aceea, prin locuri legendare de cultură europeană i-au îmbogățit sufletește pe cei doi scriitori: „Mă întorceam din călătorie mai matur, și aceasta o simțeam și eu”, afirmă Lucian Blaga (pag. 119 din Hronic). 

Notele de călătorie ale lui Romulus Cioflec – cele din volumul recent, dar și altele (ex. călătoria la Turtucaia descrisă în Spre noua țară și apărută în Gazeta Transilvaniei, nr. 172 din 1913, republicată de curând în revista Caietele de la Araci, anul V, nr. 2(8), dec. 2017, p. 5-8; sau O noapte la Cernăuți, în Flacăra, anul IV,nr. 32 din 23 mai 1915 ș.a.) s-au bucurat de interesul cititorilor în epoca respectivă, fapt dovedit de republicarea unora dintre ele, chiar la distanță de câteva luni  -  situația cu textul Veneția în Românul, dar și cu altele, cum ar fi Spre țărmii Siciliei – impresii de călătorie, cu dedicația „Domnului N. Iorga”, în revista Ramuri, nr. 18-20 din 1911.

După mărturisirea dnei Luminița Cornea, vom mai avea surprize în legătură cu alte note/impresii de călătorie publicate de Romulus Cioflec în alte publicații din perioada 1915-1928. Până atunci vă invităm să citiți impresiile de călătorie ale lui Romulus Cioflec tipărite în volumul apărut de curând. Scrise în anul 1911, ele au o deosebită valoare documentară; toate meleagurile și obiectivele vizitate sunt înfățișate prin ochii scriitorului ardelean Romulus Cioflec, cu legături privind realitățile românești ale epocii.

Toate titlurile sunt interesante, trimițând direct la obiectivul vizitat. Amintim câteva dintre ele: Bosforul, Constantinopolul. Aspectul. Viața pe stradă, Pe Marea de Marmara, Strâmtoarea Dardanelelor, Pe Marea Egee, Atena, Clădiri și monumente, Două zile pe Mediterana, Catania – Pe coasta Siciliei, spre Messina, Neapolul și Împrejurimile, De la Neapoli la Roma, Roma Renașterii – Vaticanul, Roma de azi, De la Roma la Florența, În galeriile Florenței, De la Florența la Veneția etc.

Republicarea acestor note de călătorie, tipărite întâia oară acum 106 ani, în numere diferite din ziarul Românul din Arad, retipărite astăzi într-un volum, contribuie la reîntregirea/restituirea și reconsiderarea operei scriitorului Romulus Cioflec.

loading...