slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Expozitia tabara de arheologie experimentala

Începând din data de 5 martie 2010 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a deschis o nouă expoziție tematică: “Tabăra de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita“.

În mileniile V ““ IV î. Hr., Europa Răsăriteană cunoaște o deosebită înflorire a civilizației eneolitice (epoca cuprului). Între creațiile strălucite de aici se remarcă Cultura Cucuteni-Ariușd-Tripolie, ale cărei urme s-au descoperit de arheologi și în județele Covasna (în localitatea Ariușd) și Harghita (în localitatea Păuleni Ciuc- Ciomortan).

Expoziția prezintă tabăra de arheologie experimentală organizată în vara anului 2009 de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și Asociația Cultural Științifică “Carpații Răsăriteni“, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.

Tabăra s-a desfășurat în apropierea sit-ului arheologic de la Păuleni Ciuc-Ciomortan, “Dâmbul Cetății“ (județul Harghita). Organizată în 3 perioade consecutive, 09 ““ 16, 16 ““ 23 și 23 ““ 30 august, la tabără au participat 36 de elevi de gimnaziu și liceu din județele Covasna și Harghita. Elevii au ajuns să cunoască tainele arheologiei ca știință, și ale civilizației eneolitice ca perioadă de referință, într-un mod accesibil și interactiv.

Expoziția prezintă tabăra sub toate aspectele sale, cu activitățile organizate în cadrul acesteia, incluzând totodată și rezultatele experimentelor arheologice, obiectele create de elevi, în diverse stadii de lucru.

Experimentele și atelierele desfășurate în tabără sunt reconstituite în sălile de expoziție, ele fiind acum accesibile tuturor. Astfel, o mică parte din experiența elevilor participanți va fi împărtășită publicului larg, atelierele “Războiul de țesut al cucutenienilor“, “Săpături arheologice“ (realizarea documentației de teren), “Vase și obiecte ceramice“ (modelajul manual al lutului) și jocul “Cucutenianul din umbră“ constituind partea interactivă a expoziției pe care o oferim gratuit vizitatorilor noștri.

Toate aceste ateliere sunt coordonate de specialiștii din muzeu, care vor asigura și ghidajul în expoziție, oferind astfel acces la o vastă cantitate de informație științifică legată de Cultura Ariușd ““ Cucuteni.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni până la sfârșitul lunii aprilie 2010.


loading...