slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider

Sesiunea Naționale de Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizație. Ediția a XIX a

Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei

Centrul Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan”

Ministerul Culturii

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

 

Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna”

 

Centrul European de Studii Covasna-Harghita

 

Centrul Cultural Toplița

 

cu sprijinul

Consiliului Județean Covasna , Consiliului Local Sfântu Gheorghe

și al S.C. Stefadina Comserv S.R.L. București

 

 

 

Programul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice

Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie, cultură, civilizație.

Ediția a XIX-a

 

 

Joi, 7 noiembrie 2013

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, ora 1500

Colocviul cu tema „Priorități ale cercetării interdisciplinare în sud-estul Transilvaniei”.

(moderator: dr. Ioan LĂCĂTUȘU)

 

 

Vineri, 8 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, ora 1500 – 1530

 

Deschiderea lucrărilor sesiunii.
Cuvântul organizatorilor și a autorităților publice locale

 

Jean-Adrian ANDREI, prefectul județului Harghita

Mihail TINCA, primarul comunei Voșlobeni

Dr. Valeriu CAVRUC, manager, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, director, Centrul European de Studii Covasna-Harghita

 

Vineri, 8 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, orele 1530 – 1630

 

Lucrări în plen

 

Moderatori: Înaltpreasfințitul Ioan SELEJAN, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei;

Prof. univ. dr. Ștefan PĂUN, prorector, Universitatea Hyperion București

 

 1. Prof. univ. dr. Ioan SCURTU, București, Locul și rolul Arhivelor Naționale în sistemul institu-
  țional al României
 2. Prof. ing. Nicolae NOICA, Arhivele Naționale București, Un instrument pentru econo-
  misirea banului public și protecția împotriva dezastrelor
 3. Prof. univ. dr. Ioan AGRIGOROAIEI, Iași, România întregită, unire și unificare
 4. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, București, Pentru un jurnalism intercultural

 

SECȚIUNEA   I.   ISTORIE

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Club sala nr. 1

 

Moderatori: Prof. Eugen CRISTE, Dr. Alexandrina CUȚUI

 

 1. Drd. Vasile LECHINȚAN, Cluj-Napoca, Elevi români la gimnaziile franciscane în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea
 2. Col.(r) Octavian NEAGU, Augustin, jud. Brașov, O conscripție urbarială – Augustin 1785
 3. Prof. Ilie ȘANDRU, Toplița, Românii din Valea Superioară a Mureșului în timpul Revoluției de la 1848/1849
 4. Pr. drd. Sebastian PÂRVU, Sf. Gheorghe, Surse arhivistice covăsnene referitoare la Revoluția de la 1848/1849
 5. Prof. univ. dr. Ștefan PĂUN, București, Activitatea lui Nicolae Droc Marțian în slujba luptei naționale a românilor (1866-1900)
 6. Prof. Corina BĂRĂGAN, Vama Buzăului, jud. Brașov, Noi contribuții documentare referitoare la istoria comunei Vama Buzăului
 7. Ligia Maria FODOR, București, Institutele secundare private din Bucovina habsburgică – evoluție și importante
 8. Dr. Ana DOBREANU, Miercurea-Ciuc, Strategii de dezvoltare a zonei de sud-est a Transil-
  vaniei propuse la Congresul secuiesc din 1902
 9. Dr. Ana HANCU, Tg. Mureș, Aspecte privind Vicariatul greco-catolic maghiar al Secuimii, din cadrul Episcopiei de Hajdudorog
 10. Dr. Dan PINTILIE, Pitești, Istoricul pompierilor militari din orașul Câmpulung Mușcel (1871-1940)
 11. Drd. Ionela NITU, Râmnicu Vâlcea, Reglementări referitoare la administrarea și exploatarea Stațiunii Băile Govora până în anul 1910
 12. Dr. Alexandrina CUȚUI, Suceava, Prizonieri bucovineni și transilvăneni în lagărele rusești din Primul Război Mondial
 13. Doina PANĂ, Tg. Mureș, Demersuri concrete pentru instituționalizarea teatrului românesc în Transilvania
 14. Dr. Ioan Codruț LUCINESCU, București, Generalul Vasile Zottu în atenția Siguranței Gene-
  rale a Statului
 15. Prof. Eugen CRISTE, Arad, Acțiunile Regimentului secuiesc în Țara Lăpușului
 16. Dr. Emil ARBONIE, Arad, Consolidarea statului național român în zona Aradului prin înființarea poliției de frontieră și oficiilor vamale
 17. Dr. Tiberiu TĂNASE, București, Istoria Serviciilor de Informații din România la începutul secolului al XX-lea . Biroul de Informații al Secției Militare din Transilvania și rolul său în campania pentru apărarea României Mari

SECȚIUNEA   II.   ISTORIE

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Club sala nr. 2

 

Moderatori: Pro. univ. dr. Ion GIURCA, Dr. Virgil PANĂ

 

 1. Dr. Alexandru PORȚEANU, București, Titlul rezervat
 2. Prof. univ. dr. Radu CIUCEANU, București, Titlu rezervat
 3. Dr. Felicia DIACONU, dr. Cristina ȚINEGHE, București, Sud-estul Transilvaniei în lumina unor studii cartografice din timpul Conferinței de Pace de la Paris
 4. 4.      Dr. Virgil PANĂ, Tg. Mureș, Acțiune și reacțiune la Târgu-Mureș față de Legea regimului general al cultelor din anul 1928
 5. 5.      Prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe, Aspecte privind maghiarizarea sau reromânizarea locui-
  torilor din ținutul secuizat, în perioada interbelică, reflectate în monografiile învățătorilor români
 6. Cătălin VLĂDĂREAN, dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe, Din corespondență fraților români maghiarizați: Olah Mihaly (Canada) și Roman Andras (Araci, jud. Covasna) – 1922-1959
 7. Adrian BORICEANU, Întorsura Buzăului, Pagini din istoria căii ferate înguste din Bazinul Buzăului Ardelean
 8. Prof. Claudia VAȘLOBAN, Joseni, jud. Harghita, Momente din istoria localității Dămoc, jud. Neamț (comuna care a făcut parte din județul Ciuc)
 9. 9.      Vasile TUDOR, Pitești, Incidente aeriene la granița de vest a României (1939-1940)
 10. 10.  Drd. Adrian DEHELEANU, Timișoara, Problema Transilvaniei în politica Marilor Puteri (1940-1945)
 11. Dr. Alin SPÂNU, București, Demnitate la nivel înalt. Mihai Antonescu vs. Manfred von Killinger (1943)
 12. Dr. Costin SCURTU, Constanța, Participarea Diviziei 9 infanterie din Dobrogea la eliberarea pământului românesc transilvănean în toamna anului 1944
 13. Prof. univ. dr. Ioan BOJAN, Cluj-Napoca, Revenirea Transilvaniei de Nord-Est la România (1944-1945) Contribuția dr. Petru Groza la înfăptuirea acestui moment istoric
 14. Prof. Mircea BODNARI, Sf. Gheorghe, Învățământul rural din jud. Trei Scaune în perioada 1945-1952 oglindit în izvoare inedite
 15. Pro. Univ. Dr. Ion GIURCA, București, Un călău al românilor Csány László, în atenția Ministerului Apărării Patriei din R.P. Ungară
 16. Dr. Stelian GOMBOȘ, București, Închisorile comuniste din România – câteva referințe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea și dispunerea lor geografică
 17. Ing. Radu BELLU, Brașov, Căile ferate din județele Covasna, Harghita și Mureș
 18. Ing. Andrei BERINDE, Brașov, Tunelul Teliu. Cel mai lung tunel din România

 

SECȚIUNEA   III.
SPIRITUALITATE CREȘTINĂ ȘI ETNOGRAFIE ROMÂNEASCĂ

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Club sala nr. 3

 

Moderatori: Dr. Constantin SECARĂ, Dr. Nicolae BUCUR

 

 1. Pr. dr. Florin BENGEAN, Tg. Mureș, Sfântul Împărat Constantin cel Mare – 1700 de ani de la eliberarea creștinismului
 2. Virgiliu Z. TEODORESCU, București, Ierarhul Andrei Șaguna în conștiința contemporanilor și a urmașilor – notorie călăuză la momente de restriște. Simboluri ale cinstirii elaborate pentru
  a-i consemna prezența îndrumătoare
 3. Lily RAIN, București, Laitmotive în retorica ierarhilor cărturari transilvăneni
 4. Dr. Anton COȘA, Bacău, Relațiile diplomatice dintre Sfântul Scaun și România (1866-1884)
 5. Adrian LUPEȘ, București, Icoana pe sticla, simbol al Transilvaniei
 6. Dr. Romeo NEGREA, Sf. Gheorghe, Aspecte ale relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu (1939-1948)
 7. Iulius-Marius MORARIU, Cluj-Napoca, Aspecte ale activității culturale desfășurată de Episco-
  pul Nicolae Colan la Cluj
 8. Pr. Ioan TĂMAȘ, prof. Vasile Antonie TĂMAȘ, Vâlcele, jud. Covasna, Personalități ale culturii românești din Țara Bârsei
 9. Dr. Liliana TROFIN, București, Femeia – între binecuvântare și discriminare
 10. Dr. Constantin SECARĂ, București, A treia etapă de cercetare și valorificare a folclorului româ-
  nesc din estul și sud-estul Transilvaniei. Actualitatea, necesitatea și oportunitatea demarării unor proiecte-pilot cu participarea comunităților locale
 11. Dr. Nicolae BUCUR, Miercurea-Ciuc, Savantul etnolog Nicolae Dunăre - Corespondența. Din scrisorile dr. Nicolae Dunăre către Constantin Catrina (anii 1966-1972) și către Nicolae Bucur (anii 1980-1987)
 12. Prof. Zorel SUCIU, Toplița, Statornicia pietrelor de hotar în zona Toplița
 13. Prof. TOMOLE, Zalău, Românii din Bixad, Micfalau și Valea Zălanului în recensămintele popu-
  lației din anii 1850, 1900 și 1930
  ; Remetea – loc al românilor, vale a românilor
 14. Prof. Edmond DORNEANU, Sf. Gheorghe, Aspecte privind păstoritul transhumant în Carpa-
  ții de Curbură

 

SECȚIUNEA   IV.
SOCIOLOGIA FENOMENULUI INTERETNIC ȘI MULTICULTURAL
DIN COVASNA ȘI HARGHITA

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Vila Drobeta

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Prof. univ. dr. Petre ȚURLEA

 

 1. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, Dr. Ovidiana BULUMAC, București, Toplița, dimensiuni ale tranziției
 2. Dr. Traian CHINDEA, Miercurea-Ciuc, Despre conflicte interetnice post decembriste, mai vechi sau mai noi, din județul Harghita
 3. C-dor.(r) Emilian MUNTEANU, București, Factori etnici în dinamica politiilor. Cazul Tran-
  silvaniei de Sud-Est.
 4. Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sfântu Gheorghe, Mass-media despre „marșul secuilor” din 27 octom-
  brie 2013
 5. Prof. Nicolae BALINT, Tg Mureș, Acțiuni de influență, propagandă și spionaj îndreptate împotriva României din perspectiva a trei specialiști pe domeniul intelligence: Larry Watts, Gl.(r.) Aurel I. Rogojan și Gl.(r.) Stan Petrescu
 6. Prof. univ. dr. Petre ȚURLEA, Ploiești, Metode maghiare de ocupare simbolică a spațiului pu-
  blic din Transilvania
 7. Prof. Adriana BOTA, Sf. Gheorghe, Impactul lecțiilor de istorie asupra elevilor din județul Covasna
 8. Prof. Maria STOICA, Sf. Gheorghe, Proiectele școlare fereastră deschisă către cultura națională
 9. Prof. dr. Luminița CORNEA, Sf. Gheorghe, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei – două decenii în slujba culturii românești
 10. Prof. Mihai TRIFOI, Bixad, jud. Covasna, Promovarea culturii naționale prin intermediul limbii Esperanto
 11. Prof. Ligia-Dalila GHINEA, Sf. Gheorghe, File din activitatea astristă
 12. Prof. drd. Viorica LAZĂR, Toplița, Premisele de azi și prioritățile de mâine în cultura topli-
  țeană
 13. Ing. Gheorghe BEJAN, Bacău, Priorități ale activității Asociației Romano-Catolicilor din Mol-
  dova „Dumitru Mărtinaș”

 

SECȚIUNEA   V.

ARHIVISTICĂ – MUZEOLOGIE

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Vila Izvor

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, Prof. Vilică MUNTEANU

 

 1. Dr. Traian Tr. CEPOIU, Cerașul, jud. Prahova, Arhivele Statului din vechiul regat al Româ-
  niei sub directoratul lui B.P. Hașdeu
 2. Prof. univ. dr. Constantin BURAC, București, Dimitre Onciul în viziunea colegilor de breaslă (B.P. Hașdeu, A.D. Xenopol, Ioan Bogdan, Nicolae Iorga)
 3. Dr. Elisabeta MARIN, Brașov, Cercetări în arhive străine: Portugalia (1985)
 4. Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, București, Tradiția școlii arhivistice românești și necesitatea formării noilor specialiști
 5. Prof. Vilică MUNTEANU, Bacău, Forme de valorificare a informațiilor din documentele de arhivă
 6. Mihaela CHELARU, Piatra Neamț, Probleme nerezolvate în evidența fondurilor și colecțiilor deținute de Arhivele Naționale Neamț
 7. Mihai NICOLAE, București, Din experiența unei societăți private în prelucrarea și gestionarea documentelor de arhivă
 8. Dr. Liviu BOAR, Tg. Mureș, Un proiect în curs de finalizare: volum dedicat arhiviștilor ardeleni
 9. Leonard BIBEA, București, Profesia de arhivist acum și în viitor – o provocare prezentă și pe termen lung
 10. Cristina BULFAN, București, Aplicarea standardului ISO 15489 în cadrul unei organizații cu activitate de administrare arhive
 11. Adela KOVÁCS, Dan BUZEA, Cristina FELEA, Sebastian PÂRVU, Florin HERȚEG, Ana DOBREANU, Sfântu Gheorghe, Model de bună practică în evidența, cercetarea și valorificarea patrimoniului: Proiectele de digitizare a patrimoniului mobil de la Catedrala Ortodoxă, Sfântu Gheorghe.
 12. Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe, Un proiect în curs de finalizare: Biblioteca digitală Eurocarpatica

 

SECȚIUNEA   VI.

ISTORIE SOCIALĂ A FENOMENULUI INTERETNIC ȘI MULTICULTURAL
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI (noi apariții editoriale)

 

Vineri, 8 noiembrie 2013, orele 1700 – 1930

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, Vila Horia

 

Moderatori: Prof. dr. Costel-Cristian LAZĂR, Dr. Ovidiana BULUMAC

 

 1. Constantin SECARĂ, Situația actuală a folclorului muzical în comunitățile românești din zona arcului intracarpatic. Valoarea identitară a spiritualității românești, în contextul multietnic și multicultural european contemporan, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013 (prezintă dr. Ioan LĂCĂTUȘU)
 2. Dorel MARC, Protejarea identităților culturale în procesele globale, prin cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multietnic, Studiu de caz: Valori iden-
  titare culturale în județele Mureș, Harghita și Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate.
  Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013 (prezintă dr. Maria COBIANU-BĂCANU și dr. Elena COBIANU)
 3. Radu BALTASIU, Gabriel SĂPUNARU, Ovidiana BULUMAC, Slăbirea comunității româ-
  nești din Harghita-Covasna
  , Editura Etnologică, București, 2013 (prezintă dr. Ovidiana BULUMAC)
 4. Doina DOBREANU, Vasile DOBREANU, La obârșie, la izvor… Convorbiri la Subcetate, Editura Cezara Codruța Marica, Tg. Mureș, 2013 (prezintă dr. Valentin MARICA)
 5. Doina DOBREANU, Vasile DOBREANU, Un secol de istorie în imagini, Editura Cezara Codrruța Marica, Tg. Mureș, 2013 (prezintă prof. Doina DOBREANU)
 6. Octavian M. DOBROTĂ, Strană de strigăt românesc. Proiectul interbelic al „reromânizării secuizaților”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe 2013, ediție îngrijită de Ioan LĂCĂTUȘU și Vasile LECHINȚAN (prezintă dr. Maria COBIANU-BĂCANU, dr. Elena COBIANU, București)
 7. Corina BĂRĂGAN, Cronica învățământului din Vama Buzăului, Editura Scrisul Prahovean, 2012 (prezintă prof. Corina BĂRĂGAN)
 8. Corina BĂRĂGAN, Contribuția preoților și învățătorilor din Buzăul Ardelean la înfăptuirea Marii Uniri, Editura Scrisul Prahovean, 2013 (prezintă prof. Corina BĂRĂGAN)
 9. Pr. Ioan BOIAN, Cronica vieții și activității pastorale a preotului Boian Ioan, precum și unele date privind existente și viața românilor din parohiile Protopopiatului Ortodox Român Miercurea-Ciuc, Editura Agnos, Sibiu, 2012 (prezintă prof. dr. Costel-Cristian LAZĂR)
 10. Dumitru GHERMAN, Dimitrie GHERMAN, Răni nevindecate ale neamului românesc din mijloc de țară, Editura Nico, Tg. Mureș, 2013 (prezintă pr. prot. Dumitru GHERMAN)
 11. Radu BELLU, Calea ferată Întorsura Buzăului – Crasna, 2013 (prezintă ing. Radu BELLU)

 

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Complexul Sportiv Național Izvorul Mureșului, ora 900– 1030

 

Prezentări de cărți și publicații

 

Apariții editoriale apărute sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului

 

 1. Costel-Cristian LAZĂR, Biserica Ortodoxă Română din estul Transilvaniei după al doilea război mondial, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, Cuvânt de binecuvântare IPS Ioan SELEJAN, Prefață de Ioan AGRIGOROAIEI, Postfață de Ioan LĂCĂTUȘU
 2. Mareșali ai României, coordonator Gl. Teodor FRUNZETI ș.a., coordonator științific Ion GIURCA, Editura Rao, București, 2013
 3. Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, nr. VIII/2013, redactor responsabil Vilică MUNTEANU
 4. Carpica, nr. XLII / 2013 – Anuarul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Editura Magic Print, Onești, redactor responsabil Mariana POPA
 5. Valeriu TANASĂ, Rostiri ziditoare, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013
 6. Ioan TĂMAȘ DELAVÂLCELE, Eseuri, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013
 7. Vasile TĂMAȘ DELAVÂLCELE, Raportul Sfântului Iustin Martirul și Filosoful cu Filosofia greacă, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013
 8. Maria COBIANU-BĂCANU, România, Încotro? În căutarea drumului spre dezvoltare, Editura România pur și simplu, București, 2013
 9. Profesioniștii noștri 7. ILIE ȘANDRU. 60 de ani în slujba învățământului și culturii românești, ediție îngrijită de Vasile STANCU și Ioan LĂCĂTUȘU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013
 10. Profesioniștii noștri 8. IOAN PLEȘA – profesor, arhivist, istoric, la 80 de ani, coordonatori: Alexandra Dana ZECHERU, Ioan LĂCĂTUȘU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013
 11. Profesioniștii noștri 9. CONSTANTIN CATRINA – 80 de ani, coordonator Ioan LĂCĂTUȘU, ediție îngrijită de Cornelia CATRINA, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013

 

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Izvorul Mureșului, ora 1100– 1300

 

Omagiu arhivistului, istoricului și profesorului Corneliu Mihail Lungu la 70 de ani

 

Moderator: Înaltpreasfințitul Ioan SELEJAN, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei

 

 

Lansarea volumelor

 

 1. Permanențele istoriei. Profesorul CORNELIU MIHAIL LUNGU la 70 de ani, coordonatori: Sorin Liviu DAMEAN, Marusia CÂRSTEA, Mihaela DAMEAN, Lucian DINDIRICĂ, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, 890 p.
 2. Profesioniștii noștri 10. CORNELIU-MIHAIL LUNGU, arhivist, istoric, profesor la 70 de ani, coordonatori: Vilică MUNTEANU, Ioan LĂCĂTUȘU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2013, 924 p.

 

 

 

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Izvorul Mureșului, ora 1300– 1400

 

Închiderea lucrărilor sesiunii. Prezentarea concluziilor.

 

 

loading...