slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni 2013

În perioada 11-12 decembrie 2013Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni organizează cea de-a X-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice

Programul general al Sesiunii cuprinde comunicări în plen și comunicări în cadrul atelierelor de lucru, fiind abordate două teme majore: Cercetările arheologice în arealul Carpaților Răsăriteni  și Muzeologie și Managementul Patrimoniului Cultural. 

Programul general al evenimentului este următorul:

10:00 – 10:30 Deschiderea lucrărilor sesiunii

Cuvânt de deschidere din partea managerului Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Valerii Kavruk

10:30 – 12:00 Prezentarea publicațiilor MNCR din anul 2013

Prezentarea aparițiilor editoriale ale Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni în anul 2013

1.  Anthony Harding, Valerii Kavruk, Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian zone, ed. Archeolingua, Budapesta, 2013

2. Andrea Chiricescu, Civilizatia traditionala a sarii in estul Transilvaniei. Raport de cercetare, ed. Angustia, Sfântu Gheorghe, 2013

3. Valerii Kavruk, Andrea Chiricescu (editori), Patrimoniul cultural imobil privind exploatarea preindustrială a sării. Ghid de bune practici, Sfântu Gheorghe, 2013

4. Pârvu Ionică (editor și coordonator), Managementul Integrat al Patrimoniului. Note de curs. Sfântu Gheorghe, 2013

12:15 – 13:00 Comunicări în plen Pârvu Ionică (Director Centrul de Perfecționare Profesională în Cultură)- Istoria în cotidian - includerea durabilă a patrimoniului cultural în viața comunităților

Dragoș Neamu (președinte Rețeaua Națională a Muzeelor din România)-O provocare muzeala

Dan Ștefan, Maria-Magdalena Stefan (Digital Domain)- Teledetecție la joasă altitudine. Aplicații în arheologie și managementul patrimoniului

 

15:00 – 19:00 Comunicări în cadrul secțiunilor

 

Atelierul: Cercetări arheologice în arealul Carpaților Răsăriteni

Moderator: Alexandru Popa, Cosmin Suciu

Janus K. Kozlowski, Cosmin  Suciu, Pavel Mirea  - Radiocarbon dating of the wooden objects from Early Neolithic Romania

Emil Ursu, Stanislav Terna, Asezarea precucuteniana de la Baia - În Muchie. Date preliminare.

Roxana Munteanu, Daniel Garvăn, Dorin Nicola, Gheorghe Dumitroaia, Date recente privind locuirea cucuteniană de la Bodești-Frumușica.

Dan Buzea, Adela Kovacs, Daniel Garvăn, Raymond Whitlow, Corneliu Beldiman, Bjorn Briewig: – Stadiul cercetărilor eneolitice de la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetății”, jud. Harghita.

Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Dan Buzea - Descoperiri de artefacte din materii dure animale in asezarea de la Pauleni-Ciuc „Dâmbul Cetății”, jud. Harghita, campania 2013

Corneliu Beldiman, Dan Buzea, Diana-Maria Sztancs -  Descoperiri noi în situri vechi. Artefacte preistorice din materii dure animale în așezarea de la Șoimeni, comuna Păuleni Ciuc-“Dâmbul Cetății”, jud. Harghita, Campania 2013

Valerii Kavruk, Dan Buzea, Adela Kovacs, Roxana Munteanu, Bjorn Briewig:– Stadiul cercetărilor privind epoca bronzului de la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetății”, jud. Harghita.

 

Valerii Kavruk, Adela Kovacs, Dan Buzea, Radu Zăgreanu - Stadiul cercetărilor privind exploatarea preistorică a sării în Transilvania

Dan Ștefan, Maria-Magdalena Stefan - Explorarea sitului de la Băile Figa cu ajutorul măsurătorilor de susceptibilitate magnetică a solului.

Valerii Kavruk – Epoca bronzului în spațiul carpato-dunărean pe baza datărilor C14. Probleme de cronologie și periodizare a Epocii Bronzului în sud-estul Europei

Florea Costea, Angelica Bălos - Despre centrul pandacic de putere din Defileul Oltului de la Racoș

Lucica Savu, Descoperiri aparținând alogenilor în sud-estul Transilvaniei, în secolele IV î. Hr. – I d. Hr.

Ovidiu Țentea, Alexandru Popa - Cercetarea multidisciplinară a frontierelor romane și a căilor de comunicare dintre estul Transilvaniei și arealul Dunării de Jos în epoca romană

Alexandru Popa - Relațiile Daciei și Moesiei Inferior cu populațiile neromane de la est de Carpații orientali privite prin prisma importurilor provincial-romane

 

 Atelierul: Muzeologie și Managementul Patrimoniului Cultural

Moderator: Pârvu Ionică

Ioan Lăcătușu- Rolul parteneriatului public-privat în gestionarea documentelor din Fondul Arhivistic Național

Luminița Cornea, Andrea Chiricescu „Necesitatea și importanța editării unei publicații literare în cadrul unui muzeu memorial de scriitor - prezentarea revistei Caietele de la Araci, nr. 1”

Valer Rus, Lorena Domocoș - Fatzada istorică - proiect de diversificare a ofertei cultural-turistice din Brașov

Cristina Felea- Ateliere creative la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Valer Rus, Cristina Seitz - Festivalul de dans istoric ROMANA

Florin Herțeg, Adela Kovacs, Luminița Cornea - Programul cultural-educativ „Lectură și Viață la Casa Memorială Romulus Cioflec”

Marinela Loredana Barna - Valorificarea fondului de sigilii din Arhiva Mureșenilor - expoziția „Sigiliul - garanția originalității”

Valerii Kavruk, A. Chiricescu, - Proiectul SALT

 Adela Kovacs, Sebastian Pîrvu – Promovarea patrimoniului ecleziastic de la Catedrala Ortodoxa I Sfântu Gheorghe, jud. Covansa;

        

Pentru mai multe informații contactați departamentul Relații Publice, din cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni,  Cristina Felea (feleacristina@gmail.com) sau la adresa str. Gábor Áron, nr. 16, tel./fax: 0267.314139, Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

loading...