slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Vidacut - Interferențe româno-maghiare în comunitatea etnic-mixtă

Cercetarea etnografică din satul Vidacut, comuna Săcel, județul Harghita

Satul Vidacut, com. Săcel, jud. Harghita a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1432. Documentele din sec. XVII menționează aici două localități alăturate: "Magyar Hidegkuth" (Vidacutul Unguresc) și "Olah Hidegkuth" (Vidacutul Românesc), aceasta fiind printre cele mai vechi așezări românești din Secuime, atestată documentar.

În perioada 10 iulie - 15 august 2002, la inițiativa Muzeului Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul Muzeului de Etnografie Brașov, a Muzeului Satului București și a Muzeului Civilizației Populare Tradiționalei ASTRA Sibiu, în satele Vidacut și Uilac, com. Săcel, jud. Harghita a avut loc o cercetare etnografică de teren.

Dintre obiectivele cercetării amintim: cercetarea culturii materiale și spirituale tradiționale; cercetarea raporturilor și interferențelor culturale dintre cele două comunități (română și maghiară); depistarea și achiziționarea obiectelor etnografice și a monumentelor de arhitectură populară de interes muzeal, și implicit, îmbogățirea patrimoniului cultural al Muzeului Carpaților Răsăriteni. Colectivul de cercetare a fost coordonat de directorul Muzeului Carpaților Răsăriteni, dr. Valerii Kavruk, fiind format din specialiști de la mai multe muzee (Muzeul Carpaților Răsăriteni, Muzeul Satului București, Muzeul de Etnografie Brașov și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu).

Se spune că primii locuitori s-au așezat în jurul unei fântâni cu izvor puternic și apă rece, de unde și denumirea așezării, în traducere românească "Fântâna rece". Tot atât de adevărat, sau poate mai apropiat de adevăr, poate fi concluzia că denumirea provine de la toponimicul "Recea", loc aflat la marginea satului Vidacutul Românesc, în partea vestică.

Pe parcursul cercetării s-au urmărit aspecte privind arhitectura tradițională a satului, ocupațiile tradiționale, portul popular, obiceiurile și tradițiile zonei, atenția fiind îndreptată în special pe interferențele româno ““ maghiare.

Cele mai importante rezultate ale cercetării pot fi vizualizate aici. (link către textul despre oierit și țesut ...)

O parte din potențialul etnografic al satului Vidacut a rămas, deocamdată necercetat (cercetarea amănunțită a portului popular, a interferențelor etno-culturale, a obiceiurilor, a arhitecturii, a ocupațiilor).

Un rezultat extrem de important al acestei campanii de cercetare îl reprezintă îmbogățirea patrimoniului național cultural mobil administrat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, punându-se bazele unei importante colecții de piese etnografice ce provin din această localitate. Un aspect extrem de important este faptul că s-au putut recupera costume populare tradiționale, costumele populare din zona etnografică Covasna ““ Harghita lipsind cu desăvârșire din bibliografia de specialitate.

  


loading...