slide2 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider

Poiana Sărată

Zonă de interes pentru cercetarea științifică și promovarea turismului cultural

 Localitatea Poiana Sărată, situată imediat după pasul Oituz în jud. Bacău, ar putea deveni de un real interes din punctul de vedere al investigației științifice din perspectivă interdisciplinară a trecătorilor din Carpații Răsăriteni. Aflată la granița județelor Covasna și Bacău, localitatea a fost cercetată în anul 2005 de un colectiv format din dr. Valerii Kavruk, dr. Dorinel Ichim, dr. Dorel Marc și muzeograf Andrea (Chiricescu) Deák, urmărindu-se realizarea unui scurt studiu monografic al satului.

Localitatea a fost întemeiată de către populația de români ardeleni mocani din binecunoscuta zonă Brețcu, din necesitatea stabilirii unei zone sigure de contact în acest punct între Ardeal și Vechiul Regat. Ea nu a fost cercetată sistematic din perspectiva etnografiei sau istoriei locale, deși ar promite obținerea unor date noi de interes științific. Au fost identificate o serie de obiceiuri și tradiții specifice comunității locale legate de nuntă și Nedeea mocănească, dar și alte obiceiuri legate de viața de zi cu zi, legate de sărbători, de diferite etape din viața oamenilor, obiceiuri legate de gospodărie etc. răspândite în întreg arealul etnografic dar cu caracteristici specifice zonei. Pe parcursul cercetării au fost identificate câteva teme posibile pentru o cercetare mai aprofundată, cercetătorii asistând și la câteva momente în care se încerca revigorarea ceremonialului tradițional de nuntă cu participarea vătafului, vornicului, vătășeilor călare, conform tradiției, în costume tradiționale, pentru chemarea la nuntă și deplasarea cu trăsura a mirilor și nașilor, formarea alaiului de nuntași, stabilirea responsabilităților și momentelor nupțiale ș.a.  De asemenea, reluându-se organizarea Nedeii mocănești de Sîntilie, ar merita analizată în amănunțime din perspectivă etnografică, deoarece, pe lângă aspectul de târg tradițional, ea cuprinde în fond o serie de obiceiuri, cutume legate de alegerea viitoarelor soții de către feciorii păstori, probe de inițiere, întreceri cu roluri și status-uri bine definite ca și în alte zone montane unde se organizează nedei; aici ar putea prezenta un interes aparte deoarece reprezentau legături tradiționale consacrate și totodată prilejuri de schimburi culturale, economice, de mentalități, diferite întovărășiri ale comunităților de pe ambele versante ale Carpaților.

   Tot ca și potențial de cercetare și valorificare a istoriei personalităților locale ar putea reprezenta casa familiei Ghiță Pop, dacă ar putea fi amenajată în scopul cultural, turistic, devenind în acest fel un posibil punct de promovare a istoriei locale; poziționarea acesteia la șoseaua națională ar fi strategică în zona de tranzit între Ardeal și Moldova.

     De asemenea, am identificat în cimitirul din sat cruci vechi din piatră cu textul în chirilică și monumente ale eroilor căzuți în primul război mondial, zona Oituzului fiind după cum se știe unul din locurile de desfășurare a marilor bătălii pentru desăvârșirea unității naționale.

     Există posibilitatea ca în clădirea școlii, închise din lipsa elevilor, să se amenajeze mici expoziții tematice, mai ales cu caracter etnografic. În acest sens ne-am oferit sprijinul și am contribuit la realizarea primei expoziții de acest fel, o expoziție de etnografie amenajată într-una din fostele săli de clasă ale școlii. Aceasta a fost realizată la finalul campaniei de cercetare, cu obiectele identificate pe parcurs în gospodăriile localnicilor. Școala dispune și de o mică colecție de obiecte arheologice, puține dar valoroase, donate de Muzeul de Istorie din Iași, păstrate în incinta școlii. 

Au fost identificate și unele obiective etnografice, monumente de arhitectură sau instalații tehnice tradiționale ce ar putea fi amenajate și conservate in situ.

     Acestea ar fi doar câteva considerații rezultate în urma cercetării derulate de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, care ar putea justifica demararea, cu sprijinul autorităților locale, a includerii zonei Poiana Sărată în proiecte de interes în ceea ce privește valorificarea culturală, turistică, economică din această parte de tranzit între Ardeal și Moldova.


Foto: poze din cercetare ... case vechi, nunta, cruci, piese de teren ....


loading...