slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Granița romană în estul Provinciei Dacia

Pentru ultimele noutăți vă rugăm vizitați pagina http://limes.rdsweb.ro

Cu toate că limesul Daciei este studiat de mai mult timp, granița de est a acestei provincii nu a beneficiat de cercetări fundamentale, care să cuprindă multitudinea de probleme ale cercetării. În aceste condiții, MNCR își propune să participe, împreună cu partenerii naționali și internaționali, la depășirea acestei situații.

Subiectul proiectului îl reprezintă segmentul de 150-200 km lungime din granița de est a provinciei romane Dacia, dispusă la vest de Carpații Orientali.

Scopul proiectului este generarea de noi informații științifice despre Structura, Cronologia și Funcțiile segmentului de est al graniței Provinciei romane Dacia.

Din punctul de vedere al metodei de cercetare, proiectul se raliază investigațiilor asupra Istoriei granițelor romane. El se bazează pe îmbinarea acelor metode ale arheologiei provincial-romane, ale geofizicii și ale pedologiei care pot fi combinate pentru definirea dimensiunii istorice a castrelor romane și a celorlalte părți componente din "zona de limes".

Programul de lucru al proiectului include o serie de activități distincte, dintre care ținem să amintim Investigațiile de arhivă și bibliotecă, Prospecțiunile arheologice de suprafață, Documentarea topografică, Re-Inventarierea săpăturilor mai vechi, Prospecțiuni geofizice, documentarea geochimică (cartarea de fosfați și microelemente).

Proiectul urmează să se încheie prin redactarea unei lucrări de sinteză, în care membrii proiectului să prezinte rezultatele analizei și interpretării informațiilor despre Granița romană în estul Provinciei Dacia.

Pentru o mai amplă descriere a activităților din cadrul proiectului, a rezultatelor așteptate și a metodelor de lucru în vederea obținerii acestora, cât și pentru a fi la curent cu cele mai noi detalii cu privire la derularea proiectului, vă rugăm să vizitați pagina http://limes.rdsweb.ro.  

loading...