slide5 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ

Gherla jud. Cluj ,, Vicus-ul roman“™“™


 • Numele sitului: vicus-ul roman Gherla

 • Localizare administrativă: municipiul Gherla, jud. Cluj

 • Cauza cercetării: introducerea unei țevi pentru alimentarea cu apă

 • Adresa: extravilan

 • Reper: la ieșirea din localitatea Gherla, pe o terasă a văii Someșului Mic (partea stângă), pe partea dreaptă a șoselei Cluj - Dej, în apropierea fostului perimetru al castrului roman din localitate

 • Responsabili:

lect. Dr. Alexandru Diaconescu - Universitatea ,, Babeș ““ Bolyai“™“™ Cluj - Napoca

dr. Mihai Meșter, arheolog ““ Muzeul de Istorie Gherla;

Radu Zăgreanu, arheolog ““ Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe

 • Instituția organizatoare a cercetării: Muzeul de Istorie Gherla

 • Data primei cercetări a sitului: anul 2009

 • Obiectivul cercetării arheologice: cercetări arheologice preventive în vederea salvării vestigiilor arheologice afectate de viitoare construcții

 • Scurtă descriere a situației arheologice: Vestigiile arheologice din punctul ,, La Grajduri“™“™ au fost evidențiate pentru prima dată în anul 2002. Aici au fost cercetate mai multe complexe arheologice databile în epoca romană sec. II-III .

 • Rezultate: În suprafața cercetată au fost surprinse mai multe complexe arheologice ce urmează a fi cercetate


În ideea continuării investigațiilor arheologice făcute în iulie 2002, ca urmare a unor lucrări efectuate de Regia Apelor Române în vederea introducerii unei țevi de alimentare cu apă, a fost efectuat un sondaj arheologic la aproximativ 500 m nord de castrul roman și circa 50 m vest de sondajele din anul 2002, timp de două săptămâni, la începutul lunii octombrie 2009.

Perieghezele efectuate în perioada anterioară, ne““au determinat să continuăm

sondajele în acest perimetru. Terenul în care se află vicus-ul militar roman, face parte din rezerva Primăriei municipale, este un loc extravilan, deci se pot efectua săpături pe spații mari, inclusiv suprafețe. Pe un perimetru de aproximativ 1-1,5 ha, se găsește un bogat material ceramic și fragmente de cărămizi romane, ca și o mare cantitate de pietre de diferite dimensiuni. Bogăția fragmentelor ceramice, precum și fragmentelor de țiglă și piatră ne-adeterminata deschide o casetă pentru a surprinde situl. Acesta se află situate la circa 50 m făță de fostul Complex ??????

Cercetarea a avut drept obiectiv principal salvarea vestigiilor arheologice și eliberarea terenului de sarcină arheologică pe suprafața delimitată de viitoarea construcție, stabilirea stratigrafiei sitului și colectarea cât mai multor informații despre tipul de habitat. Astfel a fost identificat un cuptor de ars cărămizi și tegule de epocă romană ce urmează a fi săpat. Pereții au fost realizați din chirpici și cărămizi. În arealul

cuptorului au fost descoperite mai multe vase ceramice iar în interior mai multe olane, întregi sau fragmentare. Cercetările ulteriore vor lămuri tipul și funcționalitatea cuptorului.
loading...