slide4 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide3 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider

Situl arheologic Băile Figa cercetări în anul 2012

Începând cu 20 august 2012 au fost reluate cercetările arheologice de la situl Beclean – Băile Figa, jud. Bistrița Năsăud.  

 

 

În lumina cercetărilor de până acum situl arheologic de la Băile Figa pare a fi în prezent cel mai relevant din Transilvania și unul dintre cele mai importante din întreaga Românie în ceea ce privește cercetarea exploatării preistorice a sării.

 

În urma cercetărilor efectuate începând cu anul 2005 s-a constatat că situl reprezintă un ansamblu de vestigii ale exploatării sării începând din perioada preistorică, până în zilele noastre.

 

 

Datarea mostrelor de lemn prin metoda C14, efectuată în laboratoarele prestigioase din Gröningen, Heidelberg și Oxford, precum și cercetarea dendrocronologică efectuată la Universitatea Cornell (SUA), au scos în evidență următoarele secvențe arheologice: finalul bronzului timpuriu (cca. 2200 BC.); epoca bronzului mijlociu (cca. 1800 BC.); prima epocă a fierului (cca. 400-250 BC.); perioadă romană târzie și postromană; secolul XIX.

 

Pe parcursul săpăturilor au fost descoperite și fragmente ceramice izolate, de fatură neo-eneolitică (mil. V-IV BC.) ceea ce sugerează că exploatarea sării în acest loc a început chiar din această perioadă.

 

 

Dacă doriți să vedeți în timp real cum apar structurile din lemn, precum și diverse alte artefacte, în timpul cercetărilor, vă invităm să ne vizitați zilnic, între orele 9-16 pe șantier, în albia Pârâului Sărat, până în data de 20 septembrie 2012.  

 

 

loading...