slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider

Patrimoniu

Patrimoniu

          “Patrimoniul cultural național cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție; cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali.
          Patrimoniul cultural național mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural și ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator uman și ale contribuției românești, precum și a minorităților naționale la civilizația universală.
Statul, prin intermediul instituțiilor subordonate, garantează proprietatea și asigură, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural național mobil. Prin protejarea patrimoniului cultural național mobil se înțelege ansamblul de măsuri având caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securității, întreținerea, prepararea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național mobil, în vederea asigurării accesului democratic la cultură și a transmiterii acestui patrimoniu generațiilor viitoare.“ (Legea 182/2000 republicată, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil) 
          Patrimoniul cultural național administrat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni este în continuă dezvoltare și a ajuns în anul 2009 la 16.735 de înregistrări.
Patrimoniul imobil cuprinde 2 monumente etnografice (o moară și un “găbănaș“- spațiu de depozitare monocelular). De asemenea muzeul administrează 2 clădiri monumente istorice ““ casa natală a scriitorului Romulus Cioflec din satul Araci, județul Covasna, astăzi punct muzeal - casă memorială, și clădirea primei școli confesionale românești din Sfântu Gheorghe ““ astăzi în curs de restaurare, viitor punct muzeal.  
          Patrimoniul mobil este alcătuit din piese arheologice, etnografice, istorico-memorialistice și documentare, rezultate în urma cercetărilor de teren efectuate de colectivul muzeului, dar și din achiziții și donații.

          În anul 2009 patrimoniul administrat de MNCR era alcătuit astfel:
  • Patrimoniu arheologic: 14.666
  • Patrimoniu etnografic: 1.870
  • Patrimoniu istorico-documentar: 160
  • Patrimoniu memorialistic: 37


Evoluția Patrimoniului administrat de MNCR în ultimii 4 ani (2006 - 2009) se poate descărca de mai jos:
loading...