slide3 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Istoric Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

În anul 1995 Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a înființat la Sfântu Gheorghe o secție de arheologie, care urma să fie transformată într-un muzeu de sine stătător conform Hotărârii Guvernului nr. 1365 / 1996. Hotărârea de Guvern a fost aplicată abia în anul 1999, înființându-se astfel Muzeul Carpaților Răsăriteni, în subordinea Ministerului Culturii. În anul 2007 instituția primește titulatura de muzeu național, fiind azi cunoscută sub denumirea de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, subordonat Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

Până în anul 2003 muzeul nu a avut sediu propriu și a funcționat în spații închiriate, activitatea sa concentrându-se pe cercetarea arealului Carpaților Răsăriteni în vederea identificării și salvării patrimoniului cultural național mobil și imobil, material și imaterial din această zonă relativ puțin cercetată. În anul 2003, prin Hotărârea Guvernului nr. 163 / 2003, instituția primește o clădire în Sf. Gheorghe, pe strada Gábor Áron nr. 16, unde funcționează și în prezent. Clădirea a necesitat o renovare completă, astfel încât ea a fost ocupată abia în toamna anului 2005. Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) și-a deschis porțile noii clădiri către publicul larg în anul 2006, organizând primele expoziții în colaborare cu persoane fizice (artiști plastici) și expoziții foto-documentare cu piese reproduse, patrimoniul propriu putând fi expus abia în toamna aceluiași an datorită normelor de conservare impuse de lege.    

Între anii 2009 - 2011 muzeul s-a regăsit în cadrul unui program de modernizare a muzeelor naționale, program din care fac parte Muzeul Național Brukenthal – Sibiu, Complexul Muzeal Național Moldova – Iași, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” – București și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca. În cadrul acestui program s-a urmărit amenajarea tuturor spațiilor muzeale ale MNCR, modernizarea acestora în vederea expunerii și depozitării patrimoniului muzeal într-un mod atractiv, asigurând totodată cele mai bune condiții de conservare a pieselor de patrimoniu. 

În anul 2011, de ziua internațională a muzeelor am fost mândri să prezentăm publicului nostru rezultatele acestei activități, prin deschiderea a 3 noi spații reamenajate:

-          Expoziția „Așezarea preistorică Păuleni Ciuc, Dâmbul Cetății”

-          Prima Școală Românească din Sfântu Gheorghe

-          Casa Memorială „Romulus Cioflec” din localitatea Araci, comuna Vâlcele

Toate cele trei expoziții sunt prezentate la secțiunea de expoziții permanente,

respectiv expoziții temporare.

De asemenea, prin intermediul aceluiași proiect, am amenajat un și un spațiu

de depozitare, la sediul central al MNCR.    

Din anul 1999 și până în prezent instituția și-a concentrat eforturile pe cercetarea și salvarea, conservarea și valorificarea patrimoniului material și imaterial, mobil și imobil, atât a celui local cât și a patrimoniului din întreg arealul Carpaților Răsăriteni.

            Cercetările din domeniile istoriei, arheologiei și etnografiei desfășurate de-a lungul timpului au dus la formarea și îmbogățirea patrimoniului național administrat de muzeu, care în prezent se ridică la circa 17.000 de poziții inventariate. Deși până în prezent accentul s-a pus pe salvarea și conservarea patrimoniului material mobil, muzeul își concentrează tot mai mult eforturile pe salvarea patrimoniului imaterial, aflat în pericol iminent de dispariție.

            Eforturile echipelor de cercetare au fost încununate de numeroase succese și au fost premiate în mai multe rânduri. Unul dintre cele mai importante premii primite de MNCR în domeniul cercetării arheologice a fost Premiul din partea Ministerului Culturii decernat în anul 2008 pentru cercetările arheologice de la situl Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud derulate în anul 2007.  

Muzeul are 2 puncte muzeale aflate în alte localități, Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, și Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, jud. Covasna. Un nou punct muzeal a fost de curând amenajat, în Sfântu Gheorghe, Prima Școală Românească din localitate.  

Muzeul a realizat numeroase proiecte culturale, pe cont propriu sau în colaborare cu alte instituții culturale din țară și străinătate, dintre care putem aminti: cercetările arheologice de la Covasna – „Cetatea Zânelor”; cercetările arheologice de la Olteni – „Cariera de Nisip” (jud. Covasna); cercetările arheologice de la Păuleni Ciuc-Ciomortan – „Dâmbul Cetății” (jud. Harghita); cercetările arheologice de la Băile Figa (jud. Bistrița-Năsăud); cercetări etnografice în județele Covasna, Harghita, Brașov, Bistrița-Năsăud; cercetări etno-arheologice în Carpații Răsăriteni, cu privire la exploatarea preindustrială a sării; cercetări istorico-documentare privind învățământul confesional ortodox, viața și activitatea unor personalități din zona Covasna-Harghita.

Printre cei mai importanți parteneri ai MNCR se numără Universitatea Exeter din Marea Britanie, reprezentată de prof. univ. dr. Anthony F. Harding, membru al Academiei Britanice, Archaeological Techniques and Research Centre (Archaeo Tek-Canada), Ottawa Canada, reprezentată de prof. Andrei Gonciar și New York, reprezentată de Raymond B. Whitlow, prof. la Universitatea Buffalo, SUA, Complexul Muzeal Județean Neamț.

Datorită spațiilor de expunere reduse, muzeul își concentrează eforturile pe realizarea de expoziții temporare, asigurând însă astfel o diversitate continuă în oferta culturală a zonei, tematicile abordate fiind mereu diferite, inovatoare și captivante. Cele mai importante expoziții realizate de MNCR: expoziția de arheologie „Noi descoperiri în sud-estul Transilvaniei” (2003); expoziția multidisciplinară „Sarea, Timpul și Omul” (2006 – itinerată în prezent); expoziția de etnografie „Povestea târgului” (2008 - 2009), expoziția de arheologie „Dacii din Curbura Carpaților”.

În fiecare an muzeul publică revista „Angustia”, care cuprinde rezultatele celor mai noi cercetări istorice, sociologice, arheologice și etnografice realizate în arealul Carpaților Răsăriteni, atât de colectivul propriu cât și de alți cercetători care își concentrează atenția asupra acestui areal. Acestea se prezintă în cadrul sesiunilor de comunicări științifice organizate de muzeu anual.     

Deși accentul se pune în primul rând pe salvarea, conservarea și promovarea patrimoniului românesc din zonă, muzeul promovează deopotrivă, prin activitățile sale, dialogul intercultural, venind în sprijinul generațiilor tinere, îndemnându-le să participe în activități culturale care includ toate moștenirile culturale din zonă, fără a le separa în funcție de criteriul etnic.

Astfel, în anii 2009 – 2011 muzeul și-a îndreptat atenția către atragerea de fonduri extra-bugetare pentru derularea unor proiecte de pedagogie muzeală, care au fost finanțate și s-au derulat în condiții optime, obținându-se rezultate mult peste cele scontate:

 

- Tabăra de arheologie experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita. Tabăra destinată elevilor de gimnaziu și liceu a fost organizată în vecinătatea sit-ului „Dâmbul Cetății” de la Păuleni Ciuc-Ciomortan

 

- Oamenii sării: Tabără de arheologie experimentală, Beclean, Băile Figa,

Jud. Bistrița-Năsăud, 10-20 august 2010. Proiect finanțat de AFCN. Parteneri: Fundația ,,Cucuteni pentru Mileniul III” din București (FCMIII), Asociația Cultural-Științifică ,,Carpații Răsăriteni” din Sfântu Gheorghe (ACSCR), Universitatea Exeter din Marea Britanie; Complexul de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii Beclean din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bistrița Năsăud (CSSCC Beclean); CPECA Covasna, Școala Generală ,,Liviu Rebreanu” și Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. În programul taberei s-au numărat ateliere de lucru precum: atelierul de modelaj al lutului; săpături arheologice și experimente precum arderea vaselor, obținerea sării cu ajutorul briquetage-lor, metode de exploatare a sării geme etc.

 

- Proiectul  de pedagogie muzeală Rainbow - Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi! – septembrie - octombrie. Finanțat de AFCN. Proiectul s-a adresat copiilor și tinerilor instituționalizați și celor cu nevoi speciale din județul Covasna. Organizatorii s-au deplasat în 5 centre și case familiale, unde i-au antrenat pe copii în ateliere creative: modelaj manual de lut și pictură pe vase ceramice, șesături tradiționale, cusături tradiționale, quillling, completarea caietului de lucru etc. De asemenea acest proiect a urmărit implicarea a 10 voluntari, elevi de gimnaziu și liceu, în coordonarea atelierelor creative.  

 

În anul 2011 Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a câștigat din partea AFCN finanțare pentru 3 proiecte culturale:

- ARHE-GIS. Arheologie digitală și spațială. Program de formare profesională și cercetare de teren. Parteneri: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Universitatea de Stat din Moldova.   

- Silex Tools - tabără de geoarheologie și arheologie experimentală. Parteneri: Universitatea Valahia – Târgoviște, Asociația „Carpații Răsăriteni”, Centrul de Prevenire, evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Rusu”, Sita Buzăului.    

- Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul Parohiei Ortodoxe I Sfântu Gheorghe. Parteneri: Asociația „Carpații Răsăriteni”, Parohia Ortodoxă I Sf. Gheorghe    

 

Printre alte activități recente ale muzeului se numără și implicarea activă a acestuia în viața comunității locale, în proiectele locale, participarea la sărbătorile zonale, lansarea și sprijinirea unor campanii social-umanitare și organizarea și promovarea de proiecte gratuite pentru toate categoriile de public.

În anul 2010 muzeul și-a consolidat prezența și în spațiul virtual, lansându-și noua pagină de internet – www.mncr.ro și deschizându-și un cont pe pagina de socializare Facebook, care în prezent numără peste 2000 de membri din țară și străinătate.   

 

Vă mulțumim că sunteți printre cei care ne vizitează și ne susțin!

loading...