slide3 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider

Simpozionul Internațional ''Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective'', 10-13 mai 2018

În perioada 09-13 mai 2018 va avea loc Simpozionul Internațional: ''Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective'', ce se va desfășura la Iași și Chișinău.
În cadrul acestui eveniment doamna prof. dr.Luminița Cornea, cercetător și vechi colaborator al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, va prezenta comunicarea cu titlul - „Pe urmele Basarabiei” – o incursiune în ambianța basarabeană a anilor 1917-1918.
 
Rezumatul comunicării:
„Pe urmele Basarabiei” este volumul memorialistic realizat de scriitorul Romulus Cioflec (1882-1955) ce cuprinde amintirile autorului din anii 1917-1918, când s-a aflat la Chișinău. Comunicarea va avea în vedere evenimente semnificative sau mai puțin semnificative, dar toate importante, din acea perioadă, așa cum au fost înfățișate de Romulus Cioflec, un ardelean în care vibra sufletul întru iubire față de românii basarabeni și de neamul românesc. Adăugăm faptul că Romulus Cioflec s-a implicat activ în manifestările unioniste ale intelctualilor români din Basarabia, având experiența de jurnalist; chiar redactor-șef (1911-1912) la ziarul Românul din Arad (director Vasile Goldiș), oraș considerat prima capitală politică a Marii Uniri.
Paginile comunicării vor cuprinde, în special, referiri la capitolele: În Basarabia revoluționară, „Cuvânt moldovenesc”, Glasuri străine și graiu de departe, Slujitori ai cauzei moldovenești, La închegarea Partidului Național Moldovenesc.
Atașat puteți consulta varianta pdf. a programului acestui eveniment.
loading...