slide3 - Galerie slider
slide1 - Galerie slider
slide2 - Galerie slider
slide5 - Galerie slider
slide4 - Galerie slider

Lecție deschisă MNCR la Școala Gimnazială ”Mikes Kelemen” din Zagon, 20 februarie 2017

Lecție deschisă MNCR

 

În cadrul parteneriatului Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni cu Școala Gimnazială ”Mikes Kelemen” din Zagon, Dan Buzea şi Alexandru Popa au vizitat localitatea Zagon împreună cu Andrea Chiricescu de la Asociaţia "Burgus". Vizita a avut loc în data de 20 februarie şi a avut drept motiv o Oră netradițională de istorie, adresată elevilor claselor a VIII-a (secțiile română și maghiară).

Cu această ocazie, Alexandru Popa a ţinut în faţa copiilor o prezentare multimedială întitulată „Graniţa de Est a Daciei romane”. Şcolarilor li s-au oferit atât informaţii despre istoria provinciei romane Dacia, cât şi despre principalele aspecte ale cercetărilor în cadrul Programului Naţional „Limes” , a metodelor aplicate şi a rezultatelor aşteptate. Accentul a fost pus pe descrierea tehnologiilor moderne ale arheologiei aplicate în documentarea de teren a Limesului roman din zona de sud-est a Transilvaniei.

Alături de prezentarea multimedia a lui Alexandru Popa, Andrea Chiricescu și Dan Buzea au propus atenţiei elevilor şi pedagogilor un set de 13 placate de dimensiuni 80x120 cm, care au fost expuse în clasă. La sfârşitul prelegerii, elevii au primit câte un joc creativ legat de portul soldatului roman și un chestionar, rezolvarea căruia avea menirea să faciliteze fixarea informaţiei însușite în urma prezentării multimedia. Răspunsurile la întrebările din chestionar se regăsesc în conținutul placatelor amintite mai sus.

Elevii au primit cu bucurie acest demers non-formal de abordare a unei lecții de istorie, fiind implicați imediat în găsirea răspunsurilor corecte. Deoarece timpul nu a permis finalizarea chestionarului, elevii l-au încheiat la ora următoare de istorie, sub îndrumarea profesorilor de istorie, Edmond Dorneanu și Szabo-Bucs Reka, în colaborare cu care s-a desfăşurat activitatea.

 

Dr. Habil. Alexandru Popa

loading...